Beste lezer,

Met een relatief kleine inspanning een significant effect bereiken met je toespraak; dat willen we allemaal wel, en dat kan ook.

Van de week las ik onderstaande uitspraak van Maya Angelou, en dit inspireerde me tot dit schrijven. Hiermee borduur ik voort op het vorige artikel waarin ik schrijf over ‘jij als storyteller’.

Ik hoop dat dit stuk je verder aanzet tot reflectie op de bron van waaruit jij acteert en communiceert. En waarom niet in deze vakantieperiode?

Als leidinggevende wil je een verandering te weeg brengen; je wilt impact hebben, je wilt dat mensen geinteresseerd naar je luisteren en overtuigd en enthousiast raken en of in actie komen.

Hier kun je tips en trics voor aan leren; mijn idee is echter dat, wanneer je echt impact wilt hebben, het van wezenlijk belang is dat jij praat vanuit de bron van hetgeen je wilt bewerkstelligen.

Sprekers als bijvoorbeeld Marin Luther King zijn daarom zo inspirerend, je voelt waar hij het over heeft. ‘Hij belichaamde de verandering die hij wilde brengen’ om nog zo’n grootmeester als Gandhi aan te halen.

Ik werk, naast mijn eigen model, met weinig methodes, Theory U is echter een van mijn belangrijkste inspiratiebronnen. Onderstaande tekst heb ik gekopieerd van de website http://www.theoryu.nl/pagina-1/

Zoals Einstein eens heeft gezegd:‘fundamentele problemen kunnen niet worden opgelost met het zelfde niveau van denken dat ze heeft veroorzaakt’. Otto Scharmer probeert een manier van luisteren te identificeren die ons in staat stelt te onze ’blinde vlek’ of blind spot waar te nemen, de ‘inner place from which each of us operates’.

Door de U te volgen leren we in aanraking te komen met ons authentieke Zelf via het proces van ’presencing’. Dat begrip is ontstaan uit het samenvoegen van presence en sensing.
Het leren herkennen en bewust worden van deze ’blinde vlek’ is essentieel in het voortbrengen van diepgaande veranderingen die nodig zijn in onze samenleving en het bedrijfsleven.

Voel je je geen Gandhi of M.L. King dan vraagt het soms wat meer tijd en aandacht deze ‘blinde vlek’ te beluisteren en te onderzoeken. Tijd wat niet altijd voor handen is. De urgentie daarentegen is er absoluut.

Het is mijn missie je te helpen je gewaar te worden van deze ‘blinde vlek’ en te voelen wat dit voor dit je betekent; om van hieruit je presentatie en je manier van communiceren vorm te geven.
Vanuit presence and sensing, vanuit verbondenheid en nondualiteit. Om met jouw verhaal een optimaal effect te kunnen bewerkstelligen; het gevoel over te kunnen brengen zoals Angelou zegt.

En snijdt het mes aan twee kanten; je verstevigt de relatie met jezelf en doet een uitnodiging aan anderen, zodat deze relaties zich kunnen verdiepen. Om met elkaar in dialoog te gaan en we van elkaar kunnen leren en elkaar gaan inspireren.

I’ve learned that people will forget what you’ve said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

– Maya Angelou –

Als dat geen impact heeft?!

Winkelmandje